Budoucnost přeje připravenýmKontakt

Se všemi budoucími členy našeho týmu začínáme spolupráci osobním rozhovorem, na kterém detailně a jasně rozebereme formu a obsah naší vzájemné spolupráce. Schůzku s námi si naprosto nezávazně můžete domluvit níže uvedenými způsoby.

  • E-mailem na adrese profimak@profimak.cz.
  • Písemně na adrese Vratislavova 30, Praha 2, 128 00.
  • Telefonicky na telefonních číslech 224 815 183, 602 558 638.