Budoucnost přeje připravenýmPartneři

Schopnost naší společnosti poskytovat kvalitní služby na profesionální úrovni se odvíjí od výběru našich partnerů, se kterými úzce spolupracujeme. Při jejich výběru tedy klademe velký důraz na důvěryhodnost, solventnost a lety prověřené zkušenosti s jejich službami. Mezi naše hlavní partnery patří zejména tyto pojišťovny:

V rámci komplexního servisu, který PROFIMAK, s.r.o. garantuje, je významná spolupráce se specializovanými pojistiteli na pojištění pracovních i soukromých zahraničních cest, úrazová, důchodová a kapitálová životní pojištění.