Budoucnost přeje připravenýmSlužby pro podnikatele

Pojišťovací makléř je nezávislá osoba důsledně hájící zájem svých klientů. Tato skutečnost mu umožňuje objektivně a s odbornou znalostí posoudit jak současný stav pojištění, tak i přípravu kvalitního pojistného programu.

Rozsah poskytovaných služeb

 • Revize a přezkoumání stávajícího pojištění
 • Ocenění majetku klienta pro účely pojištění
 • Vypracování analýzy a identifikace pojistitelných rizik
 • Zajištění výběrového řízení na pojistitele
 • Správa a servis pojištění po celou dobu trvání smluvního vztahu i poté
 • Zastoupení klienta při likvidaci pojistných událostí
 • Konzultační a poradenské služby v oblasti pojišťovnictví

Společnosti, která se rozhodne využít těchto služeb přináší spolupráce s pojišťovacím makléřem zejména tyto výhody:

 1. Úspora nákladů na pojistném
 2. Ocenění majetku klienta pro potřebu pojištění
 3. Poradenství v oblasti zabezpečení majetku pro potřeby pojištění
 4. Úspora mzdových nákladů a času - Díky tomu, že pojištěnému o tuto problematiku stará externí firma, klient ušetří jednak mzdové náklady za plat zaměstnance, který by měl tuto problematiku v pracovní náplni a zároveň může takto ušetřený čas věnovat vlastní podnikatelské činnosti.
 5. Systematická péče o pojistné smlouvy po celou dobu trvání pojištění
 6. Aktivní pomoc při likvidaci pojistných událostí
 7. Poradenská činnost v oblasti pojišťovnictví

Cena služeb

Veškeré služby pojišťovacího makléře jsou poskytovány zdarma po celou dobu trvání pojištění. Pojišťovací makléř je za svojí práci placen pojišťovnou, u které je dané pojištění sjednáno. Tato odměna však v žádném případě nejde na vrub zvýšení pojistného, ale naopak se běžně daří pojistné snížit oproti pojištění sjednanému přímo u pojišťovny.

Pojistné produkty

 • Živelné pojištění
 • Pojištění pro případ odcizení krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
 • Pojištění proti vandalismu
 • Pojištění přerušení provozu
 • Pojištění strojních zařízení, strojů a elektroniky
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění managementu
 • Pojištění motorových vozidel (pojištění havarijní, odcizení, živelné, vandalismu, skel, sedadel, zavazadel)
 • Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (povinné ručení)
 • Cestovní pojištění zaměstnanců
 • Stavební a montážní pojištění
 • Zemědělské pojištění
 • Pojištění věci na všechna rizika (All Risk Insurance)
 • a další