Budoucnost přeje připravenýmÚloha pojišťovacího makléře

Pojišťovací makléř je profesionální zprostředkovatel pojištění, který zastupuje klienta na základě smlouvy a plné moci ve všech fázích jednání s pojišťovnami. Jeho úkolem je systematická a trvalá péče o pojistný zájem klienta.

Spolupráce vždy začíná přezkumem již v minulosti uzavřených pojistných smluv, aby se zjistilo, zda dosavadní způsob pojištění plně pokrývá potřeby klienta, není-li pojistné nepřiměřeně vysoké a vybrat nejoptimálnější model pojištění tak, aby maximálně vyhovoval potřebám dané společnosti, podnikatele nebo soukromé osoby.

Díky tomu, že makléř spolupracuje s více pojišťovnami a zná jejich pojistné podmínky, má široké možnosti pro výběr takových produktů, které umožní připravit pojistný program v podobě, která bude klientovi maximálně vyhovovat jak co do rozsahu pojistného krytí spolu se zohledněním optimální výše pojistného.

Na rozdíl od agenta pojišťovny, který hájí zájmy svého zaměstnavatele, není makléř vázán na žádnou pojišťovnu a jejich nabídky posuzuje nezávisle. Při jednání s pojišťovnami makléř hájí pouze zájmy svého klienta.

Po udělení plné moci je nedílnou součástí služeb pojišťovacího makléře vyřizování pojistných událostí s pojišťovnou až do úplného uzavření případu.